Tuyển sinh edX

IMG_3969 - Copy (2)

NGÀNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI TẬP ĐOÀN EDX

 

– Nếu bạn đã Tốt nghiệp Trung học cơ sở, bạn có thể tiếp tục học lên Trung học phổ thông hoặc Hệ Trung cấp nghề Thương mại điện tử tại các trường Trung cấp – Cao đẳng đã hợp tác với Tập đoàn edX.
– Nếu bạn đã Tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn được lựa chọn học một trong hai hệ: Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Thương mại điện tử tại các trường Cao đẳng – Đại học đã hợp tác với Tập đoàn edX.
– Nếu bạn đang học đại học hoặc đã tốt nghiệp đại học, bạn được lựa chọn học một trong hai chương trình: Học theo văn bằng hai chuyên ngành Thương mại điện tử tại trường Đại học đã hợp tác với edX hoặc học chương trình đào tạo thực hành của Tập đoàn edX.
– Nếu bạn đã đi làm mong muốn được đào tạo kỹ năng Thương mại điện tử, bạn có thể lựa chọn chương trình đào tạo: « Giám đốc kinh doanh thương mại điện tử » tại Tập đoàn edX.

Trên quan điểm, giáo dục là nền tảng căn bản và quan trọng nhất, giúp xây dựng doanh nghiệp trường tồn với thời gian, đồng thời thực hiện mục tiêu trở thành doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến số 1 Đông Nam Á, đạt doanh thu 1 tỷ đô la Mỹ năm 2020, Tập đoàn edX đã hợp tác với một số trường đại học, cao đẳng đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử. Với chương trình đào tạo đổi mới, mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với nhà trường sẽ trang bị cho sinh viên đầy đủ những kiến thức và kỹ năng, đồng thời khả năng thích ứng và kinh nghiệm thực tiễn ngay trong ghế Giảng đường.
Tùy vào trình độ học vấn của bạn để lựa chọn con đường học tập chuyên ngành Thương mại điện tử tại Tập đoàn edX:

site http://thuongmaidientu.edx.vn/

http://alibaba.edx.vn/alibaba-com-san-giao-dich-tmdt-xuc-tien-xk-lon-nhat-toan-cau/

https://www.facebook.com/thuongmaidientu.edx.vn

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007465186736